Tots i Totes tenim energies

Seniors Seniores Silvers i Vintages
joves nens i adults

diumenge, 13 de novembre de 2016

esvorancs emocionals, no , GRACIES

Climatologia emocionalClimatologia emocional


les baules de la confiança


1 comentari:

Mac AndriOO ha dit...

El Canvi,..... cóm es fa per canviar ?
- Families - Organitzacions - Gestors - Geo-Codificació - sexes - homes - dones- iGooaltat - iGooaldad- gays - iGooaltat- lesbianes- families -iGooaldad- organitzacions - Gestors -Families - territoris - origens - iGooaldad-destins - transit - enfermeres -arrelament -iGooaltat Organitzacions - GestorsGeo- Families - Organitzacions - iGooaldad-Gestors Families -Organitzacions-iGooaldad-Gestors - iGooaldad-Geo-Codificació- Families - Organitzacions - Gestors
Nous Canals de Comunicació
Adaptació al canvi